ЛИДЕР В МОРСКИЯ ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКАТА

 
ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
 
УПРАВЛЕНИЕ НА ЛОГИСТИЧНИ И СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ
 
ИЗГРАЖДАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ОПЕРИРАНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ БРЕГОВИ БАЗИ

 
Компаниите в структурата на Бон Марин Холдинг предлагат широк обхват от услуги в съответствие със съвременните високи стандарти и изисквания на транспортния и логистичен сектор. Бон Марин е известен и уважаван бизнес партньор както в България, така и в чужбина, благодарение на своето професионално отношение, умения, знания и опит. Компанията подкрепя иновациите, постоянния стремеж към познание и усъвършенстване, като цени и уважава хората и зачита техните потребности.
За четвърта поредна година Бон Марин официален партньор на Награда за полет в изкуството на Фондация „Стоян Камбарев“30.06.2020За единадесета поредна година ще се състои официалната церемония за връчване на Наградата за полет в изкуството на Фондация "Стоян Камбарев" / Art Foundation Stoyan Kambarev. Събитието ще се проведе на 1 юли в JOY Station....Бон Марин - партньор на второто издание на Национален форум "Ветроходство в Черно море"22.06.2020 За втора поредна година Бон Марин - партньор на второто издание на Национален форум "Ветроходство в Черно море" във Варна, организиран от Ветроходна академия Кор Кароли - Cor Caroli Sailing Academy. Тема на форума:...РАБОТА С ВЪНШНИ КЛИЕНТИ В ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ16.03.2020 Поради обявената извънредна ситуация с корона вирус COVID-19 и предвидените мерки за ограничение на разпространението, се въвежда ограничено ниво на достъп на всички външни лица на територията на Логистичен Център "Бон...Архив новини
КОИ СМЕ
НИЕ


ВИЗИЯ
 
Бон Марин е лидерът в морския транспорт и логистиката в България. 

Посредством установяване на дългосрочни отношения и осигуряване на пълни логистични услуги се стремим да бъдем предпочитан партньор в сферата на транспорта, спедицията и логистиката.

Насърчаваме креативно мислене и проактивно поведение сред нашите служители, с цел предлагане на гъвкави решения в съответствие с бизнес целите на нашите клиенти.
повече
Сертификати
Aeo Ukas Bimco
Офиси