Бон Марин ООД подписа договор с Corinth Pipeworks S.A

17.02.2020

Бон Марин ООД подписа договор с Corinth Pipeworks S.A. за мултимодален транспорт и претоварни операции на тръби и оборудване по проекта на газовия интерконектор Гърция-България. 

Доставките стартираха през първата седмица на февруари 2020 и тръбите  се транспортират с железопътен и автомобилен транспорт до бази за съхранение по трасето на IGB в България. 
Архив новини