БОН МАРИН ПОДПИСА ДОГОВОР С АРКАД ПО ПРОЕКТ "БАЛКАНСКИ ПОТОК"

27.12.2019

На 01.10.2019 г. Бон Марин ООД подписа договор с Аркад АББ СпА за транспорт и претоварни операции на тръби по проекта "Балкански поток". Това се случи след като в края на месец септември 2019 г., „Булгартрансгаз“ сключи договор с Аркад за разширение на газопреносната мрежа от турско-българската до българо-сръбската граница. Трасето ще премине през 11 области - Варна, Шумен, Разград, Търговище, Русе, Велико Търново, Ловеч, Плевен, Враца, Монтана и Видин. 
 
Общата стойност на проекта е 1.1 млрд Евро, с дължина на газопровода 434 км, като срока за приключване на строителните работи е до 615 календарни дни. Към края на 2019 г. Бон Марин е организирала доставките и разтоварването на около 6 500 тръби.
 
Компанията работи в съответствие с договорните изисквания за навременна доставка и обработка на тръбите в указаните срокове, спазвайки процедурите за безопасна работа.    
Архив новини