ОТНОВО ДОКАЗАХМЕ ВИСОК ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

21.02.2017

През януари 2017 г. „Бон Марин“ ООД, „Бон Марин Лоджистик“ ООД и „Терминален Оператор“ ЕООД  успешно преминаха ресертификация и преход на интегрираната система за управление към новите версии на международно признатите стандарти BS EN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и BS OHSAS 18001:2007. 

С това още веднъж доказахме своята пълна ангажираност в предлагането на услуги от най-високо качество в световен мащаб и прилаганетo на най-добри практики по отношение на опазване на околната среда и подсигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. 
 
Уверени сме, че поддържането на ефективна организация на управление, гарантира бърза и адекватна реакция на променящите се условия на пазара, нормативни изисквания и изискванията на клиентите.
Архив новини