РАБОТА С ВЪНШНИ КЛИЕНТИ В ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

16.03.2020

Поради обявената извънредна ситуация с корона вирус COVID-19 и предвидените мерки за ограничение на разпространението, се въвежда ограничено ниво на достъп на всички външни лица на територията на Логистичен Център "Бон Марин".
С цел да се избегнат потенциални негативни последици за здравето на служителите и за да се гарантира непрекъснатост на предлаганите 
от нас услуги, считано от 16.03.2020 се въвеждат следните организационни мерки:

1. Няма да се допускат шофьори без предпазни средства - санитарна маска, очила и ръкавици - моля да информирате служителите си ако имате такива.

2. По време на товаро-разтоварни дейности - шофьорите следва да подготвят камиона за целта, след което да се оттеглят в кабината, с цел да се ограничат максимално контактите със служителите в Логистичния център.

3. Документооборотът с шофьорите ще се извършва в помещението на авто-кантара.  

4. Забранява се достъпа и пребиваването на външни лица до административната сграда. Изключение от горната забрана се допуска само 
с изрично разрешение на Ръководител направление в ЛЦ "Бон Марин".

4. Всички посетители  се спират на бариера и заявяват по каква работа идват. Впоследствие ще бъде решено дали да бъдат допуснати на територията на Логистичния център и/или в административната сграда.

5. Външните лица допуснати на територията на ЛЦ "Бон Марин", задължително следва да използват дезинфектантите, предоставени от фирмата.

Надяваме се, че като наши бизнес партньори ще оцените загрижеността ни за Вашето здраве и  здравето на нашите служители и ще ни извините за причиненото неудобство.
 
Архив новини