Отново зарадвахме нашите приятели от Карин дом

2017

26.07.2017

Bon Marine съфинансира закупуването на автомобил в подкрепа на ежедневните нужди на Karin Dom в духа на дългогодишното ни приятелство и партньорство.
Надяваме се по този начин да улесним посещенията на мобилния екип в рамките на програма "Ранна интервенция".
 
Сдружение „Приятели на Карин дом“ е организацията с нестопанска цел, която продължава дейността на Фондация “Карин дом”, основана през 1996г. от потомствения дипломат и филантроп Иван Станчов.

20 години след своето създаване Карин дом е организация с водеща роля в предоставянето на професионални услуги за деца със специални нужди и техните семейства. През годините Карин дом се развива и израства като терапевтичен център за деца със специални потребности, в който работят висококвалифицирани специалисти: кинезитерапевти, рехабилитатори, логопеди, психолози, специални педагози, социални работници.

Основните ни дейности се реализират чрез: Център за предоставяне на услуги за деца със специални нужди и техните семейства (за деца от 3 до 8г.), Център Ранна интервенция (за деца от 0 до 3г.) и чрез Обучителен и ресурсен център (квалифицирани обучения на организации и специалисти). Годишно Карин дом подкрепя над 300 деца и семейства и обучава над 1200 специалиста.