ВИЗИЯ И МИСИЯ
Бон Марин е лидерът в морския транспорт и логистиката в България. Посредством установяване на дългосрочни отношения и предоставяне на комплексни логистични услуги се стремим да бъдем предпочитан партньор в сферата на транспорта,     спедицията и логистиката. Насърчаваме креативно мислене и проактивно поведение сред нашите служители, с цел предлагане на гъвкави решения в съответствие с бизнес целите на нашите клиенти.
ЦЕННОСТИ
   

Фокус върху клиентите - Наш основен приоритет е да съдействаме за постигане на бизнес целите на нашите клиенти и да отговорим на техните изисквания

Почтеност - съблюдаваме високи етични стандарти в работата ни с партньори, клиенти, контрагенти, органи на властта и служители

Уважение – приемаме различията, градим доверие с партньори и колеги и активно си сътрудничим в рамките на Холдинговата структура

Професионализъм – развиваме и разширяваме знанията и уменията си непрекъснато, с цел гарантиране на услуги с все по-високо качество

Творчество – борим се със статуквото, за да предложим най-ефективни решения
​и да отговорим на най-високите изисквания


 
УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА
  

 17.09.1949 - 22.07.2023


Георги Бонин

Основател,
Председател на Борда на Директорите

 

Г-н Бонин е роден през 1949 г. в гр. Пловдив. Завършва Френската Езикова гимназия в гр. Варна, а след това ВВМУ Варна, като придобива степен инженер корабоводител. Г-н Бонин е работил 17 години в Параходство Български Морски Флот, включително и 4 години като представител в Италия. След това през 1990 г.  той основава Бон Марин АД.

Г-н Бонин е номиниран 2 пъти за престижния приз „Мистър Икономика”, съответно 2005 г. в категорията „Принос в развитието на българската индустрия” и 2006 г. „За цялостен принос в развитието на националната икономика”.

През 2011 г. на г-н Бонин е присъден диплом „Свети Никола“ от Българска морска камара за личен принос в развитието на Българското морско стопанство.
 
Емил Кайкамджозов

Изпълнителен Директор,
Член на Борда на Директорите


Г-н Кайкамджозов е роден през 1964 г. Завършил е ВВМУ Варна през 1987 г. – специалност инженер корабоводител за търговския флот, а през 2004 г. получава диплома по мениджмънт от Open University, UK.
Той започва кариерата си в параходство Български Морски Флот през 1987 г. като помощник капитан, а през 1994 г. се присъединява към Бон Марин. В началото на кариерата си в Бон Марин заема последователно длъжност Мениджър на търговския отдел и Мениджър на отдел контейнерни превози.
Г-н Кайкамджозов е управител на “Бон Марин Агенция”, от създаването на фирмата през 2001 г.
Избран е за член на борда на директорите на „Бон Марин Холдинг“ АД през 2003 г., а от 2014 г. е Изпълнителен Директор.
През 2004 г. г-н Кайкамджозов основава фирма Nord Marine Ltd., Румъния, в която е мажоритарен акционер
Ваня Трифонова

Финансов Директор,
Член на Борда на Директорите


 
Ваня Трифонова е родена през 1972 г. в гр. Варна. Получава магистърска степен по маркетинг и мениджмънт от Университета за национално и световно стопанство в София през 1994 г. Член на Института на дипломираните експерт-счетоводители от 2005 г. Впоследствие придобива квалификации по корпоративни финанси и управленско счетоводство към The University of Delaware.

Нейната счетоводна кариера започва през 1995 г. В екипа на Бон Марин е от 2000 г. 

Ваня Трифонова става член на Борда на Директорите през 2005 г., като в качеството си на финансов директор отговаря за провеждането на счетоводна политика, съобразена с международните счетоводни стандарти и законите на страната.   
   
   
ИСТОРИЯ

■ 2019 Успешно завършен трети проучвателен сондаж – Мелник I - на Total E&P Bulgaria B.V. в Блок 1-21 Хан Аспарух в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море
■ 2019 Бон Марин печели договор за интегрирани логистични услуги за добив на нефт и газ с още една от големите компании в сектора – SHELL
■ 2018 Дружествата от групата Бон Марин имат завършени два успешни дълбоководни проучвателни сондажа в блок 1-21  „Хан Аспарух“ за нуждите на оператора на блока
■ 2017 Бон Марин подписва допълнително споразумение с Южен Поток Транспорт Б.В. за разширяване на обхвата на работа на територията на Турция по проект "Турски Поток"
■ 2016 Бон Марин сключва договор с Noble Corporation за обслужване на дейността, свързана със сондажния кораб Noblе Globetrotter II, за извършване на проучванията за нефт и природен газ в дълбоките води на Черно море в блок "Хан Аспарух" 
2015 Бон Марин в консорциум с Geodis S.P.A. печели търг, обявен от Total E&P Bulgaria B.V. за предоставяне на логистични услуги
2012 - 2014 Логистичен партньор на Geodis S.P.A., CMBI Construction Co. Ltd Китай, South Stream Transport B.V. and Saipem S.P.A. Италия
2009 - 2010 Три компании от Холдинга придобиват статут на Одобрен Икономически Оператор
2008 Бон Марин Агенция спечелва търга и е назначена за агент на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за транспортирането на отработено ядрено гориво
2006 - 2007 Компанията участва в няколко мащабни оншорни и офшорни сондажни проекти на Melrose Resources SARL, OMV Австрия, Direct Petroleum Exploration – САЩ and JKX – Великобритания
2006 В консорциум с германската компания Фрапорт Бон Марин спечелва търга за концесионирането на летищата във Варна и Бургас
2005 Бон Марин Агенция е назначена за агент на Японската контейнерна линия „K”Line за България
2004 Създаване на холдингова структура в компанията и децентрaлизация на управлението 
1997 Компанията открива отдел за корабен мениджмънт и чартиране, като започва с управление на 3000 тонен кораб. Следващата година добавя 5000 тонен кораб към флота си
1996 Компанията включва в дейността си линейно и контейнерно агентиране и става ексклузивен агент на "Evergreen Marine Corporation"
1994 Бон Марин построява малък пристанищен терминал за разтоварване на течни горива в пристанище „Леспорт“, Варна; Компанията придобива собствена складова база
1993 Компанията печели дългосрочни проекти с Texaco, British Gas, Union Pacific, Diamond Offshore и има най-голям дял в проучванията и добива на нефт и газ в българския черноморски шелф
1990 Г-н Георги Бонин основава компанията като агенция за агентиране и брокераж