ТРАНСПОРТ, ЛОГИСТИКА, СПЕДИЦИЯ
 

 
  Интересно Ви е как преминава един работен ден в областта на спедицията, какви са предизвикателствата и казусите, които се решават на ежедневна база, какво прави тази професия интересна. Bon Marine разтваря вратите на офиса си, за да Ви запознае с част от екипа и да научите от първа ръка какво означава да си професионалист в областта на спедицията, логистиката и международния транспорт.  
  https://www.youtube.com/watch?v=ohYXwwqX2ek&t=13s  
 
    Красимира Славова
Мениджър Продажби - офис Пловдив


4000 Пловдив, България
бул. Княгиня Мария Луиза 6 Б
+359 876 866 260
k.slavova@bonmar.bg; plovdiv@bonmar.bg
       
    Дилян Иванов
Мениджър Международен Транспорт - Южна Европа


4000 Пловдив, България
бул. Княгиня Мария Луиза 6 Б
+359 887 627 268

d.ivanov@bonmar.bg; road@bonmar.bg
       
 
 
Владимир Гиргинов
Мениджър Бизнес Развитие - Северна Европа


1151 София, България
бул. Цариградско шосе 425, Логистичен център МДЛ
Юнивърсъл, офис 307
+359 897 408 564 
v.girginov@bonmar.bg
       
    Анатоли Ангелов 
Мениджър Мултимодален Транспорт Варна


9000 Варна, България
ул. Вардар 3
+359 887 612 021 
a.angelov@bonmar.bg
 
       
   
Светослав Александров
Мениджър Мултимодален Транспорт София


1407 София, България
бул. Джеймс Баучер 103, ет. 2
+359 886 688 930
s.alexandrov@bonmar.bg

 
       
    Стоян Станков
Експерт Въздушни Превози София


1407 София, България
бул. Джеймс Баучер 103, ет. 2
+359 885 098 484
s.stankov@bonmar.bg
       
  #спедиция #логистика #въздушен #контейнерен #мултимодален #международентранспорт #logistics #InternationalRoadTransport #roadtransport #freightforwarding #overseastransport #transport #airtransport
#multimodaltransport #containertransport
авова
 Мениджър Продажби - офис Пловдив

4000 Пловдив, България
бул. Княгиня Мария Луиза 6 Б

+359 876 866 260
k.slaova@bonmarbplovdiv@bo