НАШАТА ПОЛИТИКА ПО ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
 
 НЕЛИ СТАТЕЛОВА
 МЕНИДЖЪР ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И КОМУНИКАЦИИ
 
През 2022 г. Бон Марин отпразнува тридесет и две години от създаването си. Сред колегите има такива започнали работа с отварянето на първия офис и „пораснали“ заедно с компанията. Към момента в холдинговата структура работят около 150 души. Устойчивото изграждане и развитие на бранда Бон Марин в голяма част дължи на служителите  си.                           
Гордеем се, че сме сред желаните работодатели в града и в сектора, в който работим. Компанията държи и едно от челните места по възнаграждения в региона. Мениджмънтът има разбирането, че продуктивността е пряка функция на свободата при работа, затова сред основните ни ценности са приятелство, уважение, толерантност, творчество.
 
Ръководството на Бон Марин води политика на отворени врати – всеки служител е добре дошъл за разговор. За разлика от повечето компании, при нас по време на годишните атестационни интервюта, освен прекия ръководител задължително присъства представител на Висшето ръководство с цел да получи информация от първа ръка относно микроклимата, отношенията между колегите, да се обсъдят предложения за промени или текущи казуси. 

В подкрепа на стремежа си да бъдем прозрачни в отношенията и възнагражденията в компанията има въведена мотивационна система с ясно целеполагане и отчитане на индивидуалния принос на всеки служител. Ежегодно в Бон Марин се провежда анкета за удовлетвореността на персонала. След като се анализират данните се предприемат съответните корективни действия и много от предложенията, дадени от колеги, се реализират. 
 
Сред социалните придобивки са 13-та заплата, ваучери за храна, корпоративна фитнес зала и др. Всяка година се прави анализ на нуждите от обучение, в допълнение всеки би могъл да заяви желание за участие в квалификационен курс, семинар или събитие, важно за отдела / дейността. Ежегодно се провеждат тиймбилдинги, Коледни партита, честват се годишнини.

Актуалните ни обяви за работа се публикуват в тази секция. Ако желаете да станете част от нашата компания изпратете Вашата автобиография и мотивационно писмо посредством линка по-долу.

Успех!
Свободни работни позиции
В момента няма свободни работни позиции
Искате ли да станете част от нашия екип?
С изпращането на Вашите документи и съдържащите се в тях лични данни, Вие се съгласявате дружествата от групата на Бон Марин, посочени в този сайт, да обработват и съхраняват Вашите лични данни във връзка с провеждането на подбор на персонал за различни длъжности в рамките на срок до 6 месеца, считано от датата на изпращане на документите.
Вашите лични данни ще бъдат обработвани и съхранявани само и единствено за целите на подбора, при условията на пълна конфиденциалност и при спазването на всички законоустановени изисквания, включително тези на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета.
Вие имате право, по всяко време в рамките на 6 - месечния срок на обработване на личните Ви данни от нас, да поискате тяхното заличаване чрез подаването на молба на следния имейл адрес: hr@bonmar.bg