Централен офис
9000 Варна, България
ул. Вардар 3-5
+359 52 687 111
office@bonmar.bg

 
Офис София
1407 София, България
бул. Джеймс Баучер 103, ет. 2
+359 2 964 0776
​bmsa-sofia@bonmar.bg
Офис Варна Запад
Пристанище Варна Запад
+359 52 687 083;
+359 52 693 173
 
Офис Бургас
8000 Бургас, България
ул. Булаир 8
+359 56 825 694

bourgas-agency@bonmar.bg
Логистичен Център Тополи
с. Тополи, 9000 Варна, България
тел.: +359 52 742 792
warehouse@bonmar.bg

 
Офис Румъния
Incinta Port Constanta, 900900
Bursa Noua Et.II, Cam 229
tel: +40341710122
office@nordmarine.com
Логистична База Леспорт
9000 Варна, България,
Пристанище Леспорт
c.ruhumbika@bonmar.bg

 
ОФИС ПЛОВДИВ
4000 Пловдив, България
бул. Кн. Мария Луиза № 6 Б,
ет.3, офис 8

+359 32 349 385

plovdiv@bonmar.bg
КОРАБНО
АГЕНТИРАНЕтел.: +359 52 687 135
e-mail:
agency@bonmar.bg
a.andreev@bonmar.bg
ЧАРТИРАНЕ
И БРОКЕРАЖтел.: +359 52 687 162
e-mail:
chartering@bonmar.bg
d.petrov@bonmar.bg
КОНТЕЙНЕРЕН
ТРАНСПОРТ


тел.: +359 52 687 191
факс.: +359 52 632 149

e-mail:
sales-exp@bonmar.bg 
sales-imp@bonmar.bg
     
     
     
ЛОГИСТИКА НА
ИНДУСТРИАЛНИ ПРОЕКТИ


тел.: +359 52 687 167 
e-mail:
projectcargo@bonmar.bg
r.ilieva@bonmar.bg
ЛОГИСТИЧНИ
ПРОЕКТИ ЗА ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ


тел.: +359 52 687 123 
e-mail:
bml@bonmar.bg
c.ruhumbika@bonmar.bg
3PL
/THIRD PARTY LOGISTICS/


тел.:  +359 52 687 198 
e-mail:
warehouse@bonmar.bg
p.dimitrov@bonmar.bg
     
     
     
МИТНИЧЕСКО
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО


тел.: +359 52 687 192 
факс: +359 52 687 087 
e-mail:
customs@toperator.bg
a.kovacheva@toperator.bg
ПРИСТАНИЩНА СПЕДИЦИЯ, 
ОБРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ


тел.: +359 52 687 099 
факс: +359 52 687 087 
e-mail:
transport@toperator.bg
customs@toperator.bg
ПРИСТАНИЩНО АГЕНТИРАНЕ
И УСЛУГИ В КОНТЕЙНЕРНО ДЕПО


тел.: +359 52 687 096
факс: +359 52 687 087 : 

e-mail: sped@toperator.bg
transport@toperator.bg

     
     
     
ЗАСТРАХОВАНЕ
НА ТОВАРИтел.: +359 52 687 159 
e-mail:
insurance@bonmar.bg
МУЛТИМОДАЛЕН
ТРАНСПОРТ


тел.: +359 52 687 191
факс.: +359 52 632 149
e-mail:
sales-exp@bonmar.bg 
sales-imp@bonmar.bg
ВЪЗДУШНИ ПРЕВОЗИ
И ГРУПАЖНИ ПРАТКИ


тел.: +359 2 964 0776 
e-mail:
aircargo_lcl@bonmar.bg
s.stankov@bonmar.bg
     
     
СУХОПЪТЕН ТРАНСПОРТ

тел.:
+359 32 349 385
+359 876 866 260
+359 894 607 794
e-mail: road@bonmar.bg 
k.slavova@bonmar.bg
ЖП ТРАНСПОРТ

тел.: +359 52 687 191
факс: +359 52 603 011

e-mail:
sales-exp@bonmar.bg
sales-imp@bonmar.bg
КАРГО СЪРВЕЙ В КИТАЙ

тел.: +359 2  964 0777 
факс: +359 2 963 4548 
e-mail:
 s.alexandrov@bonmar.bg