Контейнери за обработка и съхранение

18.03.2022

Колегите от отдел Oil & Gas успяха да  привлекат нов клиент - собственик и оператор на офшорни контейнери,  да достави контейнери за обработка и съхранение в Логистичен Център Бон Марин – с.Тополи.

Услугата включва следните компоненти:

 
-Митническо представителство;
 
-Товарене и разтоварване на контейнери;
 
-Съхранение;
 
-Транспорт до различни точки по света.
Архив новини