ОБСЛУЖВАМЕ ГОЛЕМИ ЛОГИСТИЧНИ ПОТОЦИ, ИНВЕСТИРАМЕ В НОВИ ПРОЕКТИ

09.06.2022

Петър Димитров,  мениджър 3PL операции в Бон Марин

Г-н Димитров, какъв е капацитетът на Логистичен център Бон Марин? 
– Логистичен център Бон Марин се намира в с. Тополи, област Варна. В момента разполагаме с четири напълно закрити складови сгради, покрита със заслон складова площ, открити пространства за съхранение, административна сграда, специализирана работилница за обслужване на техниката и ТИР паркинг. Имаме електронна везна за претегляне на МПС до 80 тона, собствена фотоволтаична електроцентрала за производство на зелена енергия, която е с мощ-ност 28,8 kWh. Закритите площи са общо 7500 кв.м, като към всяка клетка има прилежаща рампа, а откритите площи, включително заслона, са с площ от 2000 кв.м. Достъпът до складовата база се контролира 24 часа в денонощието, а за целите на заскладяването и експедицията на стоките е внедрена софтуерна система, позволяваща на нашите клиенти да проследяват във всеки момент своите наличности по определени критерии на стоките. В складовата база са обособени следните зони за съхранение: за насипни товари; закрити площи за хранителни и нехранителни стоки – със свободен статут, под режим митническо или временно складиране; открити площи за стоки със сво-боден статут или под митнически режим; лицензиран склад за опасни товари. В центъра разполагаме и със собствена лицензирана станция за зареждане на дизелово гориво, която се обслужва от наши служители.
За какви товари и стоки е предназначен?
Логистичен център Бон Марин е предназначен за съхранение на насипни и генерални товари, както и за проектни и извънгабаритни товари. Нашето дружество има сключен ексклузивен договор с голяма международна компания за съхранение и обработка на зърнени култури в 2 склада с обща вместимост 9000 тона. Един от основните типове генерални товари са алуминиевите продукти, които в своята основна част са на слитъци, листи или рулони и нашата роля е да ги обработим, съхраним и дистрибутираме към крайни клиенти в България и Европа. Също така сме се специализирали в извършването на контейнеризация на шперплат и фазер, обработка на торови продукти в биг бегси, разтоварване и палетизиране на хартия и хранителни продукти, деконсолидиране на групажни контейнери. През годините Логистичен център Бон Марин се доказа като надежден партньор за обезпечаване на логистични проекти и сондажи на Total и Shell. В момента сме в текущ 4-годишен договор за съхранение, поддръжка и периодично тестване на специализирано оборудване на Европейската агенция по морска безопасност за превенция и борба с нефтените разливи в Черно море.
– С какво се отличава оперативната работа във Вашите складове?
– В логистичния център се следват стриктно всички процедури и инструкции, отговарящи на стандар-тите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018, залегнали в Интегрираната система за управление на дружеството. Логистичният център много често се явява не просто място за обичайни товаро-разтоварни дейности, а разпределителен хъб за суровини за производството и стоки за крайно потребление, важен елемент от ежедневната дейност е взаимодействието с нашите клиенти, от една страна, и кооперирането с митнически/транспортни и спедиторски звена, от друга страна. Това позволява да предлагаме на нашите клиенти един комплексен краен продукт, който да съдържа изчерпателна информация за всеки един етап, във всеки един момент от логистичната верига на услуги. Особеността при нас е, че като склад, намиращ се в района на град Варна, обработваме значителен обем контейнери и нашата ежедневна дейност е в пряка зависимост от работата на пристанище Варна Запад. Ние се явяваме последно звено по оста пристанище – митнически/гранични процедури, транспорт и склад, затова се налага много често да компенсираме времевите забавяния при другите звена, за да приключваме планираните операции в срок. Така се роди девизът на нашия екип: „Работата за днес се планира от вчера и не се оставя за утре.“
Имате ли планове за неговото разширяване?
Локацията на логистичния център и обкръжаващата инфраструктура не предоставят много възможности за разширение. Инфраструктурата на логистичната база беше изцяло подновена през последните 10 години, както и техниката за обработка. На този етап не предвиждаме сериозни промени, тъй като сме постигнали високо експлоатационно ниво. 
В същото време, следвайки визията си за развитие и нуждите на пазара, Бон Марин инвестира в нов модерен логистичен център в София. Закупен е подходящ парцел на стратегическо място. Вече завърши етап проектиране и тече процесът по получаване на разрешителни за строителство. Параметрите на проекта са: 17 120 кв.м площ на терена, общо РЗП 7800 кв.м, закрити складове с капацитет за 8000 палетоместа и хладилни камери с капацитет 1000 палета, 12 товарни рампи. Предвиждаме проектът да бъде реализиран в рамките на една година.
– С каква техника извършвате дейностите в центъра?
– Товарите в Логистичен център Бон Марин се обработват с модерен флот от специализирани подемни съоръжения:
челен товарач Кomatsu с 4,8 куб.м вместимост на кофата за насипни товари;
телескопичен товарач Manitou MT-1135 с максимална товароподемност 3,5 тона и максимална височина на повдигане на товара 11 метра; дизелов мотокар RAD Optimal с повишена товароподемност от 6 тона, пригоден и за работа в контейнер;
дизелови мотокари CAT – 3 бр. с товароподемност 3,5 тона, пригодени и за работа в контейнер;
електрически мотокар Bekar с товароподемност 1,5 тона; електрическа подемна количка CAT. Последното попълнение за нуждите на EMSA е мотокар с товароподемност 18 тона.
– Как повлия войната в Украйна на дейността на логистичния център?
– Войната в Украйна е безспорна голяма човешка драма и дано военните действия бъдат прекратени в най-кратко време! Тази война постави сериозни предизвикателства, особено за черноморските пристанища и свързаните с тях складови оператори. Много транзитни товари с крайна дестинация пристанище Одеса бяха пренасочени от турски пристанища и пристанище Констанца към Варна и Бургас. Основни фактори са близостта особено на Варна до Украйна, по-атрактивните цени за обработка, както и не на последно място гъвкавостта на спедиторските фирми по отношение на оформяне на необходимите митнически и други гранични формалности. От собствен опит заявявам, че украинският бизнес получи нашата подкрепа във всяко едно отношение и като съпричастност, и като персонално отношение към тези транзитни товари, както и чисто професионално оценяване на цялата създала се ситуация и създаване на релевантна организация за обработка в най-кратки срокове. Мисля, че най-сериозното предизвикателство за нас (а съм сигурен и не само за нас) като складов оператор е фактът, че товарите за Украйна изискват обезпечение по време на съхранението под формата на временно или митническо складиране. Обемите и сумите за обезпечение са изключително сериозни и затова в сътрудничество с някои браншови организации предприемаме стъпки пред държавните органи за облекчаване на процедурите и получаване на преференции по отношение специално на транзитните товари за Украйна. Ако кризата продължи по-дълго, нашите две пристанища и частните складови оператори ще бъдат сериозно затруднени. 
 
 
Архив новини