Споделяне на работно място

31.10.2022

По предложение на отдел ЧР в компанията стартира проект „Споделяне на работно място".  В първия етап бяха включени някои от екипите, които активно си взаимодействат на ежедневна база – отдел Мултимодален транспорт и колегите от Терминален Оператор.

Всеки участник имаше възможността да прекара няколко часа на бюрото / работното място на колегата си от другия отдел, който да го/я запознае с естеството на работния процес, трудностите и предизвикателствата, с които се среща, последователността от процедури и т.н.

Участниците споделят, че е било много полезно „да влязат макар и за малко в обувките" на колегите си.
Архив новини