БОН МАРИН ПОДПИСА ДОГОВОР С SHELL

2019

В началото на месец декември 2018 г., още по време на активната фаза на третия сондаж на TOTAL E&P България, Бон Марин спечели договор за интегрирани логистични услуги с още една от големите фирми в сектора за добив на нефт и газ, а именно ШЕЛ.

Бон Марин бе сред малкото компании, поканени да участват в търга през месец септември 2017 г., преминавайки успешно през всички етапи, за да бъде номинирана за победител в края на миналата година.

Договорът е сключен с SHELL International Exploration and Development Italia S.p.A., клон България. ШЕЛ планира да извърши проучвателен сондаж в блок Хан Кубрат в западната част на Черно море, с първоначално зададена дата 01.04.2019 г.

Кампанията се очаква да продължи по-малко от 100 дни. От цял свят (вкл. Европа и Северна Америка (Тексас) ще бъдат мобилизирани персонал, материали и оборудване, като бреговата оперативна дейност ще се извършва от България и Румъния.

Обхватът на интегрираните логистични услуги включва експертиза, сертифициран персонал, съоръжения и инфраструктура, оборудване, материали, разрешителни,  митническо представителство, управление на отпадъците.

Бреговата база, в която ще бъдат разположени повечето съоръжения, е Пристанище Леспорт, част от Пристанище за обществен транспорт с национално значение - Варна.

Предоставянето на кораби за снабдяване на сондата (PSV) за кампанията бе възложено на партньора на Бон Марин в тръжния процес - Bourbon Marine & Logistics - Франция.