ПРОЕКТ "ДЕВНЯ ЦИМЕНТ"

2014

ИНДУСТРИАЛЕН ПРОЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦИМЕНТОВА МЕЛНИЦА В ДЕВНЯ ЦИМЕНТ АД, ИТАЛЧЕМЕНТИ ГРУП 
Период: 2012-2014г.
Описание : Цялостна организация на логистиката, доставките на товари и митнически формалности.

Oсновен изпълнител : CBMI CONSTRUCTION CO.LTD - ПЕКИН, КИТАЙ. Период: 2012-2014г.
Отговорността на екипа работещ по проекта включваше обработка на Пристанище Варна-Запад и транспорт на индустриално оборудване и материали включително извънгабаритни товари – насипно или в контейнери, които бяха доставяне в продължения на целия процес на строителството на циментовата мелница.
Цялото оборудване беше доставено без забележки, а тази дейност се оказа още една част от обхвата от дейности на Бон Марин свързани с проектите на Италчементи Груп в България от близкото минало, настоящето и бъдещето.