ПРОЕКТ ЛУКОЙЛ

2014

ИНДУСТРИАЛЕН ПРОЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА ХИДРОКРЕКИНГ ИНСТАЛАЦИЯ В ПЕТРОЛНА РАФИНЕРИЯ ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС
Период: 2012-2014г
Описание: Цялостна логистична подкрепа за около 80 000 freight tonnes оборудване, включително извънгабаритни товари.

Основното предизвикателство, с което екипът се сблъска, бе липсата на подходяща инфраструктура, която да позволи преминаването на извънгабаритните композиции през Бургас.
Размерите на най-обемния товар, резервоар за катализаторен отпадък бяха ДШВ 23.8 м х 8.0м х 8.0м, а при превозването на най-дългия товар NH3 Stripper, общата дължина на композицията достигна 60 метра. 
Доставката на товарите се осъществи в рамките на два дни, Хидрокракинг инсталацията в Лукойл работи на пълна мощност от есента на 2015г.