ПРОЕКТ "ТОТАЛ"

2015

Бон Марин Лоджистик“ ООД подкрепени от колегите си от останалите фирми в групата на Бон Марин, в консорциум с испанската компания Geodis Wilson Spain SLU, спечели търга, обявен от Total E&P Bulgaria B.V. за предоставяне на интегрирани логистични услуги. Логистичната база за реализиране на проекта ще бъде разположена на територията на Пристанищен терминал Леспорт, част от Пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна. 
По информация от дружеството-оператор, самото сондиране ще се извърши от сондажен кораб Globetrotter II, собственост на американския консорциум Noble Drilling. Сондажният кораб ще бъде обслужван от три специализирани осигуряващи кораби (PSV).