ПРОЕКТ ТОТАЛ - ВТОРИ СОНДАЖ

2018

2015-2018
 
През 2015 г. Бон Марин Лоджистик“ ООД подкрепени от колегите си от останалите фирми в групата на Бон Марин, в консорциум с испанската компания Geodis Wilson Spain SLU, спечели търга, обявен от Total E&P Bulgaria B.V. за предоставяне на Интегрирани логистични услуги: Персонал, Офис, База на брега, Съхранение, Подемни услуги, Манипулиране, доставка на консумативи (вода, гориво), Транспорт, Управление на отпадъци, наемане на карго транспортни средства и кейови услуги за площ „Блок 1-21 Хан Аспарух”, разположена в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море, във връзка с търсене и проучване на нефт и природен газ.
Логистичната база за реализиране на проекта бе изградена с помощта на пристанищния оператор на територията на Пристанищен терминал Леспорт, част от Пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна. 
Към настоящия момент дружествата от групата на Бон Марин имат завършени два успешни дълбоководни проучвателни сондажа в блок 1-21  „Хан Аспарух“ за нуждите на оператора на блока.
Дейностите по първия сондаж, наречен Полшков I, стартираха през януари 2016 г., като активната фаза продължи до месец септември 2016.
След период на оценка на резултатите и мобилизация на необходимото оборудване, вторият сондаж от проучвателната програма на Тотал България – Рубин I, се проведе успешно в периода юли 2017 – януари 2018г.
Самото сондиране бе извършено от сондажен кораб Globetrotter II, собственост на американския консорциум Noble Drilling. Сондажният кораб бе обслужван от три специализирани осигуряващи кораби (PSV), а смяната на екипажа се извършваше по въздуха с помоща на два оборудвани за подобни задачи над море вертолети.
За времето на двата сондажа през Логистичната база в Леспорт бяха получени и разпределени над 20 000 тона тръби и специализирано оборудване, бяха обработени над 100 посещения на осигуряващите кораби, като зад всичко това стоят усилията на повече от 70 специалисти.
Освен собствения персонал на Бон Марин отговорен за спедицията, митническото обслужване, корабното агентиране и цялостното администриране на Логистичната база, бяха привлечени група висококвалифицирани външни експерти с необходимите специалности и дипломи за този сложен проект, които внесоха допълнителен опит и качество.
Заедно с натрупаните специфични знания при изпълнението на двата сондажа, персонала на Бон Марин демонстрира голямо израстване и отлични постижения в направление здраве, безопастност и опазване на околната среда. При общ брой от над 22 000 човекодни положен труд бе постигнат рекорд от 0 (нула) на брой инциденти, случаи на замърсявания на околната среда или забавяния на сондажните дейности по вина на логистичния оператор.
Очаква се най-късно през април 2018 г. Тотал Е&П България да обявят намеренията си за трети проучвателен сондаж, който колегите от Бон Марин с нетърпение очакват.