ПРОЕКТ NOBLE CORPORATION

2016

В началото на тази година „Бон Марин Агенция“ ООД сключи договор с Noble Corporation за обслужване на дейността, свързана със сондажния кораб Noblе Globetrotter II. Сондата ще започне проучванията за нефт и природен газ в дълбоките води на Черно море в терена "Хан Аспарух" през април, май 2016 г. Това е последно поколение сондажен кораб с динамично позициониране, който оперира от 2013 г. Корабът разполага с двойна мултифункционална кула, която позволява едновременното провеждане на няколко операции. Noblе Globetrotter II поддържа съвременни сондажни технологии и е показал отлично ниво на безопасност при работа.