ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР БОН МАРИН - СОФИЯ 
ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР БОН МАРИН - ВАРНА, с. Тополи
ФИЛМ
  
предназначение


 
Съвременна високотехнологична складова база, предназначена за съхранение на генерални товари, зърнени култури, хранителни продукти,  опасни товари, включително стоки под митнически контрол;

Лесен достъп и близост до ключови локации за внос и износ на стоки:


1 км от Пристанище Леспорт
10 км от Пристанище Варна Изток
10 км от ЖП Гара Варна
10 км от Летище Варна
15 км от Пристанище Варна Запад

За повече информация:
Петър Димитров


p.dimitrov@bonmar.bg
warehouse@bonmar.bg

+359 52 687 198
+359 886 377 300

 

 СКЛАДОВЕ
 
 

Сграда №1

Обща площ от 2 400 m², с прилежаща  товаро - разтоварна рампа

 

Склад 1.1 - за съхранение на зърно –1 500 m²/ 4 050 mt

Склад 1.2 - за генерални товари – обща площ 900 m²:

Митнически склад тип А – 300 m²
Склад за съюзни стоки - 600 m²
                                                                                     
     
 
Сграда № 2

Обща площ от 2 400 m², разделена на 4 клетки,
всяка една с прилежаща товаро - разтоварна рампа:

Склад 2.1 – за съюзни и несъюзни хранителни продукти,
без изискване за съхранение при
специален температурен режим – 600 m²;

Два склада (2.2 и 2.3) – за генерални товари под митнически контрол,
по 600 m² площ – обща площ 1 200 m²;

Склад 2.4 - лицензиран склад за опасни товари – 300 m²
за съхранение на лесно запалими,окислителни,
корозивни и oтровни вещества, с още 300 m² прилежаща буферна зона.

 

Сграда № 3

Склад 3 - за съхранение на зърно, с площ 1 800 m²/ 5 150 mt;

Сграда № 4 - обща площ 900 m²
Склад 4 за съхранение на генерални товари;

Открита складова площ – за обработка и съхранение на съюзни
и несъюзни стоки, 5 000 m², от които 510 m² обособени за несъюзни стоки с
възможност за съхранение в открита складова площ;