КАРГО ЗАСТРАХОВКИ
КАРГО ЗАСТРАХОВКИ
■ Ние предлагаме застраховки на товари по време на превоз по море, суша и въздух .
■ В сътрудничество с водещи международни застрахователни брокери, ATS - Хамбург и Ай енд Джи Иншурънс Брокерс, Бон Марин предлага портфейл от застраховки и консултации по управление на риска.
■ Застрахователните покрития се пласират директно с немски застрахователи от групата MUNICH RE чрез водещите брокери ATS Hamburg Versicherungsmakler GmbH, които са винаги на разположение да предоставят консултации и съдействие в полза на нашите клиенти www.ats-brokers.de
■ Застрахователните тарифи са изключително конкурентни спрямо тарифите на български застрахователи
■ Процедурата по завеждане на щети и изплащане на обезщетения е олекотена и удобна за прилагане, като отдел “Застраховки” в Бон Марин осигуряват пълно съдействие на клиентите.
■ Застраховките покриват транспортиране на стоки по море, суша, въздух и комбиниран транспорт, както и складиране на стоки по време на превоза и осигуряват застрахователно
ЗАСТРАХОВКИ НА ОТГОВОРНОСТИ
ЗАСТРАХОВКИ НА ОТГОВОРНОСТИ
■ Отговорност на превозвача
■ Професионална отговорност
■ Обща гражданска отговорност и други
ДРУГИ ЗАСТРАХОВКИ
ДРУГИ ЗАСТРАХОВКИ
■ Корпоративни автомобилни застраховки
■ Корпоративни имуществени застраховки
■ P&I застраховки
■ Живото и здравно застраховане
■ Медицински разходи, помощ при пътуване и други
Свързани услуги
Форма за запитване
ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА  
 
 
Застрахован:
Товар / описание на стоката:
Количество:
Опаковка:
Място на товарене:
Товарно пристанище:
Разтоварно пристанище:
Място на доставка:
Превозно/и средство/а:
Цена на стоката:
  
ЗАСТРХОВАТЕЛНИ ПОКРИТИЯ:
Институтски Карго Клаузи А – “Всички Рискове”

Институтски Карго Клаузи B и С
Допълнителни покрития изисквани при търговски сделки с разплащане чрез Акредитив.
 
Нашият екип
Мария Иванова
Застраховане
Мария Иванова
тел.: +359 52 687 159
e-mail: insurance@bonmar.bg
Румяна Илиева
Застраховане
Румяна Илиева
тел.: +359 52 687 167
e-mail: r.ilieva@bonmar.bg
Офиси
Централен офис
Централен офис


9000 Варна, България
ул. Вардар 3-5
+359 52 687 111
office@bonmar.bg

 
Сертификати
Aeo Ukas Bimco