КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН КОНТРОЛ
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН КОНТРОЛ
■ Качествен и количествен контрол на различни видове стоки в склад на китайски производител
■ Tестване на представителна извадка от продуктовата партида
■ Tестване на машини и електроуреди в работен режим
■ Замерване на критични електрокомпоненти
■ Подробен доклад с богат снимков материал за минимални, допустими и критични несъответствия в качеството на изследваните мостри в рамките на деня на провеждане на инспекцията
НАДЗОР
НАДЗОР
■ Надзор при товарене до пломбиране
■ Ескорт до пристанище
ПРОВЕРКА И КОНСУЛТАЦИИ
ПРОВЕРКА И КОНСУЛТАЦИИ
■ Проверка и консултации за фирмени данни на китайски доставчик: сфера на дейност, тип регистрация, брой служители, данъчна регистрация, бизнес лиценз, несъстоятелност
■ Бизнес консултации: външни доставки, договорни условия, MOQ преговори, условия на плащане.
Свързани услуги
Нашият екип
Светослав Александров
КАРГО СЪРВЕЙ В КИТАЙ
Светослав Александров
тел.: +359 2 964 0777
e-mail: s.alexandrov@bonmar.bg
Офиси
Офис София
Офис София


1407 София, България
бул. Джеймс Баучер 103, ет. 2
+359 2 964 0776
​bmsa-sofia@bonmar.bg
Сертификати
Aeo Ukas Bimco