Логистични услуги по изграждане на индустриални заводи и обекти
Логистични услуги по изграждане на индустриални заводи и обекти
■ Ефективното планиране на логистиката е задължително за всеки проект свързан с изграждането на нови индустриални единици и осигурява значителни предимства за завършване на проекта в поставените срокове.

■ Нашите експерти от отдел Логистика ежедневно използват знания и ноу-хау за прилагане на най-ефективните решения за транспортиране, обработка на товари и за стриктно спазване изискванията на държавната администрация.

■ Нашите индустриални клиенти високо ценят добавената стойност, която предлагаме за организиране и управление на доставката на индустриално оборудване. Услугите, които предлагаме покриват целия обем от дейности:

■ Оптимално комбиниране на различните видове транспорт (по суша, море и въздух )
■ Митническо посредничество
■ Осигуряване на необходимото оборудване за товаро-разтоварни дейности
■ Пристанищни операции и контрол
■ Стриктно спазване правилата за безопасност
■ Складиране и отчетност
■ Осигуряване на необходимата техника за транспортиране, монтаж
ЛОГИСТИКА НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ
ЛОГИСТИКА НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ
Организиране на транспорта на материали и суровини в поставените срокове, осигуряването на транспорт и всички необходими услуги на екипите работещи по проекта, е приоритетна задача за нашия отдел.
Бон Марин спечели търга за ексклузивен местен агент на Южен Поток Транспорт БВ, сред конкуренция от международни компании, което доказва капацитета на нашата компания да предлага логистични и допълнителни услуги отговарящи на най-високите бизнес стандарти.
ТРАНСПОРТ НА ИЗВЪНГАБАРИТНИ ТОВАРИ
ТРАНСПОРТ НА ИЗВЪНГАБАРИТНИ ТОВАРИ
■ Осигуряване на специализирани транспортни композиции и оборудване за вътрешен и международен превоз на тежки и/или извънгабаритни товари.
■ Получаване на необходимите разрешителни и избор на оптимален маршрут при стриктна координация с държавни и частни институции
■ Непрекъснат контрол по време на транспорта и взаимодействие с отговорните административни власти
■ Осигуряване на пилотни коли и полицейски ескорт, прилагане на мерки за синхронизиране на превоза с правилата за движение по пътищата, временно спиране на захранващите електрически кабели и др.
■ Подсилване компонентите на пътната инфраструктура - мостове, надлези и др.
■ Демонтаж и последващо изграждане на части от инфраструктурата възпрепятстващи транспорта - ограждения, ел. стълбове, пътни знаци и др.
Свързани услуги
Проекти
Нашият екип
Румяна Илиева
Мениджър отдел Индустриални проекти
Румяна Илиева
тел.: +359 52 687 167
e-mail: r.ilieva@bonmar.bg
Божидар Великов
Специалист Индустриални проекти
Божидар Великов
тел.: +359 52 687 143
e-mail: b.velikov@bonmar.bg
Офиси
Централен офис
Централен офис


9000 Варна, България
ул. Вардар 3-5
+359 52 687 111
office@bonmar.bg

 
Офис Бургас
Офис Бургас


8000 Бургас, България
ул. Булаир 8
+359 56 710 168

bourgas-agency@bonmar.bg
Сертификати
Aeo Ukas Bimco