Спедиция, пристанищна обработка и съхранение на генерални и насипни товари
Спедиция, пристанищна обработка и съхранение на генерални и насипни товари
■ Организиране и контрол на претоварни и складови операции на генерални и насипни товари през Българските пристанища, както и в складове извън територията на пристанищата.
■ Дългосрочно и краткосрочно складиране в наши и наети складове.
■ Редовен контрол на съхранени товари и отчитане.
■ Опитен и квалифициран персонал, изцяло ангажиран с изпълнението на задачите.
Съпътстващи транспортни и други услуги
Съпътстващи транспортни и други услуги
■ Предоставяне на съпътстващи транспортни услуги, специфични пристанищни дейности и митническо представителство
■ Вътрешен и международен транспорт на комплектни и групажни товари
■ Транспорт на тежки и извънгабаритни товари
■ Издаване и заверка на всякакви документи
Свързани услуги
Нашият екип
Атанас Жундов
Пристанищна Обработка
Атанас Жундов
тел.: +359 52 687 199
e-mail: a.zhundov@toperator.bg;
customs@toperator.bg
Георги Гроздев
Мениджър Пристанищна Спедиция
Георги Гроздев
тел.: +359 52 687 092; +359 893 368 218
e-mail: g.grozdev@toperator.bg;
sped@toperator.bg
Офиси
Централен офис
Централен офис


9000 Варна, България
ул. Вардар 3-5
+359 52 687 111
office@bonmar.bg

 
Офис Варна Запад
Офис Варна Запад


Пристанище Варна Запад
+359 52 687 083;
+359 52 693 173
 
Офис Бургас
Офис Бургас


8000 Бургас, България
ул. Булаир 8
+359 56 710 168

bourgas-agency@bonmar.bg
Сертификати
Aeo Ukas