Дейности на терминали Варна и Бургас
Дейности на терминали Варна и Бургас
■ Контейнеризация и деконтейнеризация
■ Консолидация / Дистрибуция
■ Съхранение и обработка на акцизни стоки
■ Съхранение на стоки под режим "временен внос"
■ Вътрешен и международен сухопътен транспорт на контейнери, чрез специализирани камиони
■ Количествен и качествен сървей
Операции по внос
Операции по внос
■ Издаване на Обобщена Декларация за Въвеждане (ОДВ)
■ Издаване на товарни манифести и техните регистрации в митническата електронна база данни, посредством одобрен от митническите власти, специализиран софтуер.
■ Издаване на нотис към фитосанитарни и ветеринарни служби
■ Издаване на ордери към пристанището за претегляне, инспекция, деконтейнеризация, спедиция и други
■ Регистрация на ордери в пристанищната система, посредством одобрен от митническите власти, специализиран софтуер
■ Планиране и организиране на последващ транспорт
■ Инспекция на товари при напускане на пристанище
Операции по износ
Операции по износ
■ Инспекция на празни контейнери
■ Доставка, регистрация и отчет на контейнерни пломби
■ Организиране на контейнеризация на територията на пристанището
■ Обобщена Декларация за Напускане (ОДН)
■ Одобряване на износни декларации от митническите власти
■ Регистрация на контейнери / товар, при тяхното пристигане обратно пълни в пристанище, в митническата електронна база данни, посредством одобрен от митническите власти, специализиран софтуер
■ Събиране на талимански разписки и представянето им пред митническите власти
■ Организиране на контейнерна инспекция, по искане на митницата
Свързани услуги
Нашият екип
Радостина Стефанова
Митнически агент
Радостина Стефанова
тел.: +359 56 825 694
e-mail: r.stefanova@bonmar.bg;
burgas@toperator.bg;
customs@toperator.bg
Офиси
Централен офис
Централен офис


9000 Варна, България
ул. Вардар 3-5
+359 52 687 111
office@bonmar.bg

 
Офис Варна Запад
Офис Варна Запад


Пристанище Варна Запад
+359 52 687 083;
+359 52 693 173
 
Офис Бургас
Офис Бургас


8000 Бургас, България
ул. Булаир 8
+359 56 710 168

bourgas-agency@bonmar.bg
Сертификати
Aeo Ukas