Интегрирани (комплексни) услуги, персонализирани спрямо нуждите на клиента включващи: документална и физическа обработка на товарите, складиране, транспорт, консолидация и дистрибуция, информиране
Ефективно управление на веригата за доставки на нашите клиенти, чрез предоставяне на система от услуги с добавена стойност, имащи отношение към производство и движение на стоки.

Основен пакет:
ПОЛУЧАВАНЕ
ПОЛУЧАВАНЕ
■ Систематизиране на информацията за входящите товари, пристигащи по суша, въздух и море, обработка на транспортни и търговски документи
■ Координиране с контейнерни, складови и транспортни оператори, относно освобождаване на каргото
■ Оформяне на митнически и други гранични административни формалности, касаещи пратките и тяхното движение
СКЛАДИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ
СКЛАДИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ
СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОБРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИ И НАСИПНИ ТОВАРИ

■ 3500 кв. м - складови площи за насипни товари;
■ 3900 кв.м - складови площи за генерални товари
■ Всеки склад е с прилежаща рампа за обработка на контейнери и бордови камиони.
■ 600 кв. м - открит митнически склад
■ 600 кв.м - закрит митнически склад
■ 900 кв.м - общностен склад
■ 1500 кв.м. - склад за хранителни стоки
■ 600 кв.м - склад за опасни товари
IMDG class 3 /5.1 / 6.1 /8

ОБРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ НА ТОВАРИ С НЕСТАНДАРТНО ТЕГЛО И РАЗМЕРИ
■ Осигуряване на автокранове с товароподемност 20, 30, 40, 50, 100, 200 тона

ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ С ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ
■ Препакетиране, фолиране ■ Палетизиране и сортиране
■ Укрепване и разкрепване ■ Автовезна за претегляне на превозни средства
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И МОНИТОРИНГ
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И МОНИТОРИНГ
■ Заскладиране на стоките според техните уникални номерации - партидни номера, номера на сплави, серийни номера и други
■ Разпределение на товарите в открити и закрити складови площи според техните специфични категории - зърно, храни, фуражи, с клас на опасност, метали, други
■ Съобразно статута на стоките те се съхраняват в обособените митнически и съюзни складови площи
ДОСТАВКА
ДОСТАВКА
■ Натоварване на каргото според изискванията на клиента, съблюдавайки правилата за безопасност за движение по пътищата
■ Осигуряване на подходящо превозно средство, притежаващо съответните лицензии
■ Контрол на движението на автомобила по договорения маршрут
■ Получаване на обратна информация при разтоварване на стоката в крайна дестинация
Техника
 


 
  • Челен товарач Кomatsu с 4,8 m³ вместимост на кофата 
  • Дизелови мотокари CAT- 3 бр., с товароподемност 3.5 t, пригодени и за работа в контейнер
  • Електрически мотокар Bekar с товароподемност 1.5 t;
  • Електрическа подемна количка CAT;
  • Машина за фолиране.
 
  • Телескопичен товарач Manitou MT-1135 с максимална товароподемност 3.5 t и максимална височина на повдигане на товара – 11 m
  • Дизелов мотокар RAD Optimal с повишена товароподемност от 6 t, пригоден и за работа в контейнер;
 
 
 
 
 
СКЛАДОВЕ
  Сграда  № 1
Обща площ от 2 400 m², с прилежаща  товаро - разтоварна рампа

Склад 1.1 - за съхранение на зърно –1 500 m²/ 4 050 mt

Склад 1.2 - за генерални товари – обща площ 900 m²:

Митнически склад тип А – 300 m²

Склад за съюзни стоки - 600 m²
 
       
    Сграда № 2
Обща площ от 2 400 m², разделена на 4 клетки, всяка една
с прилежаща товаро - разтоварна рампа:

Склад 2.1 – за съюзни и несъюзни хранителни продукти,
без изискване за съхранение при специален температурен
режим – 600 m²;

Два склада (2.2 и 2.3) – за генерални товари под митнически
контрол
, с по 600 m² площ – обща площ 1 200 m²;

Склад 2.4 – лицензиран склад за опасни товари – 300 m² за
съхранение на лесно запалими, окислителни, корозивни и
oтровни вещества, с още 300 m² прилежаща буферна зона.

 
       
Нашият екип
Петър Димитров
3PL Мениджър
Петър Димитров
тел.: +359 52 687 198
e-mail: p.dimitrov@bonmar.bg
Цветелин Иванов
Специалист Логистика
Цветелин Иванов
тел.: +359 52 687 133
e-mail: tz.ivanov@bonmar.bg
Логистичен център Бон Марин
 

с. Тополи, област Варна, тел.: +359 52 742 792; e-mail:
warehouse@bonmar.bg; p.dimitrov@bonmar.bg; e.mladenov@bonmar.bg
Сертификати
Aeo Ukas