Видове контейнери 
INCO Terms
IMO Класифиркация на товарите
Термини по Акредитиви
Схема на товарене