ЛИДЕР В МОРСКИЯ ТРАНСПОРТ, ЛОГИСТИКАТА И СПЕДИЦИЯТА

 
ТРАНСПОРТ, ЛОГИСТИКА, СПЕДИЦИЯ
 
УПРАВЛЕНИЕ НА ЛОГИСТИЧНИ И СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ
 
ИЗГРАЖДАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ОПЕРИРАНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ БРЕГОВИ БАЗИ

 
Компаниите в структурата на Бон Марин Холдинг предлагат широк обхват от услуги в съответствие със съвременните високи стандарти и изисквания на транспортния и логистичен сектор. Бон Марин е известен и уважаван бизнес партньор както в България, така и в чужбина, благодарение на своето професионално отношение, умения, знания и опит. Компанията подкрепя иновациите, постоянния стремеж към познание и усъвършенстване, като цени и уважава хората и зачита техните потребности.
Служителите на Бон Марин с благородна кауза12.01.2021За четвърта поредна година служителите на Бон Марин проведоха традиционен благотврителен търг за добра кауза, при спазване на всички противоепидемични мерки. Тази година избрахме да дарим събраната сума в помощ на Денислав Георгиев на..."Бон Марин" с новоизградена соларна централа 23.11.2020ФЕЦ „Бон Марин" е наименованието на соларната централа, която Енерго-Про Енергийни услуги проектира и изгради в Логистичен център Бон Марин в село Тополи. Съоръжението с пикова мощност 28,8 kWp вече от месец произвежда...Тежковозът Super Servant 4 разтовари минните ловци на пристанище Варна23.09.2020 Обединение „Бон Марин – Сплийтхоффс груп“ успешно приключи транспортирането и разтоварването на минните ловци до пристанище Варна за нуждите на Военноморските сили. Двата кораба бяха натоварени на...Архив новини
КОИ СМЕ
НИЕ


ВИЗИЯ
 
Бон Марин е лидерът в морския транспорт, спедицията и логистиката в България. 

Посредством установяване на дългосрочни отношения и осигуряване на пълни логистични услуги се стремим да бъдем предпочитан партньор в сферата на транспорта, спедицията и логистиката.

Насърчаваме креативно мислене и проактивно поведение сред нашите служители, с цел предлагане на гъвкави решения в съответствие с бизнес целите на нашите клиенти.
повече
Сертификати
Aeo Ukas Bimco
Офиси